• Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване