• Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване

 Този сборник е посветен на една изключително актуална в съвремието ни проблематика, породена от динамичните и комплексни промени в българските села. През последните тридесетина години те се превърнаха в социално и културно пространство, в което могат да се наблюдават противоречиви състояния, породени от несъответствие на жизнения опит и бързо променящите се обективни структури. Той би могъл да се опише с паралелното протичане на две противоположни тенденции: от една страна, „замиране“ (изчезване, обезлюдяване, драстично демографско застаряване), а от друга – „обновяване“ (връщане на село, заселване на млади хора, предприемачески дух и инициативи).