• Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване

 

ПРОГРАМА

Резюмета на научни доклaди

Заключителна научна конференция

ЖИЗНЕНИ ПРЕХОДИ В ТРАНСФОРМИРАЩОТО (СЕ) СЕЛО:

ПАМЕТ, ИДЕНТИЧНОСТ, НАСЛЕДЯВАНЕ

18-20.04.2024 г., Пловдив

Още за заключителната конференция 

 

Конференцията е финално събитие по проект

„Жизнени преходи в трансформиращото (се) село:

памет, идентичност, наследяване“,

КП 06-Н40/5 финансиран от национален фонд “Научни изследвания”.

 

 

 

Междинна научна конференция за първия етап на проекта се проведе през януари 2022 г. Тя включваше доклади по тематичните панели: "Наследство и наследяване. Биографични и общностни аспекти"; "Социално конструиране и употреби на наследството"; "Наследяване и преходи: визуално представяне и дигитални свидетелства". 

От 1 до 22 декември 2021 г., в с. Върбен, обл. Пловдив се проведе научна конференция по проект „Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване“.  Тя включваше тематични панели, които представиха предварителен анализ на работата по проекта, теоретични аспекти на изследване в антропологичен и социоаналитичен план, селото като културна и социална територия, визуални, сензорни и дигитални подходи на изследвания и теренна работа в ситуация на пандемия.