• Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване

Научноизследователски семинар по проекта „Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване“ се проведе на живо през Януари 2022 г. в град Хисаря. Започна с организационна среща за изясняване и планиране на работата ни през следващите дни.

Активната работа в изследователския семинар по проекта премина с любопитни теми и дълги дискусии. Участниците представиха доклади от научните си изследвания по теми за противоречията на наследството, образи на селото в летописни книги, политики и нови начини на обживяване на селото, и др. Срещата включваше още изследователска работилница и кръгла маса, на която се обсъдиха изследванията в условията на Covid-19 и някои методологически бележки.