• Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване

 

   "В текста се представя пример за наслагване на жизнен преход, промени в ритуалната система на колектива и социални трансформации, осмислен чрез понятието актуализирана традиция. Дядовден в село Черешово, Русенско възниква в края на 60-те години на XX в. като мъжки отговор на Бабинден, но в годините на Прехода в следствие на местна инициатива и интерес от страна на администрацията е обновен с ритуали и фолклорни образи.

На индивидуално равнище  празникът може да се интерпретира като остойностяване на остаряването, а на общностно е съществен елемент на местната идентичност, основана на дистинктивността."

Резюме-тийзър на статията на гл.ас. д-р Стоян Антонов. Очаквайте пълната статия скоро в специализираното издание по прокта!