• Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване

 

 В началото на месец август  2021 година в село Старо Железаре се проведе теренно изследване от доц. д-р Меглена Златкова от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, член на екипа на проекта „Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване“, финансиран от Националния „Фонд научни изследвания“ с ръководител доц. д-р Стойка Пенкова и доц. Десислава Димитрова, гл. ас. д-р Теодора Иванова и Юлия Босева от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН – ръководител и членове на екип на проекта „Еко-общество чрез храна: лични избори срещу климатичните промени с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Предвид научно-изследователските цели на проекта, насочени към проследяване и изследване на трансформациите в селата, които са в директно отношение с трансформациите в биографичните траектории на жителите им, село Ръжево Конаре бе предпочетено за теренни изследвания поради своята впечатляваща дистиктивност от недалечното социалистическо минало на Република България.

Презентацията показва следите, ясно видими и днес - както от славното минало, така и от трудното настояще .

 

Презентацията е резултат от предварително проучване на с. Дорково като потенциален терен за емпирични изследвания по проект „Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, самонаследвяне.

 

  Село Пчеларово е част от община Черноочене и се намира на 20 км от областния град Кърджали. В селото постоянно живеещи са по-малко от 100 души, като по-голямата част от населението са възрастни хора. В селото няма работещи детска градина, училище, аптека, пожарна, полицейска или здравна служба. Местната власт се представлява от кметския наместник, а основната културна институция е читалището. Населението се състои от българи християни, църквата „Св. Петка“ е построена през 1886 година и се намира в долната махала (на около километър от центъра), където преди е било и гробището.