• Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване

Теренно изследване в периода 21-25 септември 2023 г. беше проведено в селата Хухла и Покрован, Община Ивайловград. В продължение на 5 дни изследователите по проекта Анелия Авджиева, Светослава Манчева и Елица Стоилова успяха да се срещнат и разговарят с местни производители, активисти и завърнали се пенсионери от селата Покрован и Хухла, както и с техни наследници. Посещението съвпадна с провеждането на фестивала “Мистериите на Хухла”, който през тази 2023 година отбелязва 25 години от неговото създаване и 110 години от Разорението на тракийските българи през 1913 г.. През това време протичаше и традиционната местна практика - гроздобер. Човешките истории, разказани от хората на терен, са толкова разнообразни, колкото са и самите места. Въпреки това, те са свързани с невидими нишки от една обща паяжина, която е изпълнена от спомени за миналото, за социализма, за прехода и за настоящето.

 

 В началото на месец август  2021 година в село Старо Железаре се проведе теренно изследване от доц. д-р Меглена Златкова от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, член на екипа на проекта „Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване“, финансиран от Националния „Фонд научни изследвания“ с ръководител доц. д-р Стойка Пенкова и доц. Десислава Димитрова, гл. ас. д-р Теодора Иванова и Юлия Босева от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН – ръководител и членове на екип на проекта „Еко-общество чрез храна: лични избори срещу климатичните промени с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Предвид научно-изследователските цели на проекта, насочени към проследяване и изследване на трансформациите в селата, които са в директно отношение с трансформациите в биографичните траектории на жителите им, село Ръжево Конаре бе предпочетено за теренни изследвания поради своята впечатляваща дистиктивност от недалечното социалистическо минало на Република България.

Презентацията показва следите, ясно видими и днес - както от славното минало, така и от трудното настояще .

 

Презентацията е резултат от предварително проучване на с. Дорково като потенциален терен за емпирични изследвания по проект „Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, самонаследвяне.