• Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване

Екипът по проекта отново се събра на работен научноизследователски семинар през юи 2022 г., за да рефлектира върху направеното през първия етап на проекта и да постави изследователски перспективи занапред. Семинарът се проведе в град Хисаря, където се обсъдиха научните разработки, изследователските въпроси и хипотези на изследователите в екипа.

Целта е да се обособят както индивидуалните, така и общите научни резултати и приноси чрез дискусии, задълбочаване на гледната точка и рефлексия. Важен е анализът на приносните моменти, но и на слабите ни места, с което да подсилим аналитичността на работата.