• Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване

     Програмата на събитието включваше представяне на проекта и екипа от антрополози и социолози, на участниците и на теми, проблеми и случаи на жизнени трансформации в живота на село. Дискусията целеше обсъждане на динамичните и комплексни промени и процеси в българските села. Мненията на участниците потвърдиха значимата роля на хората, които държат миналото и бъдещето в свои ръце и всеки ден пресъздават селото като общност и работят за неговата жизнеустойчивост. На събитието бяха обсъдени проблематики, които са формулирани вследствие на тригодишно проучване в рамките на научноизследователския проект „Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване“ на Философско-историческия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.

     Кръглата маса започна с представяне на проекта от ръководителя доц. д-р Стойка Пенкова, която очерта основните етапи на работата, екипа от изследователи и главните проблематики, по които се работи. Дискусията протече в два клъстерни въпроса за демографията и за развитието на селата като беше модерирана от докт. Мишо Гръблев.

     Продължението и стъпките от научноизследователския проект бяха коментирани с цел да се предоставят резултатите на институции и хора, които се занимават с правенето на политики. Доц. Стойка Пенкова обяви, че предстои издаване на монография по проблематиката на проекта и заключителна научна конференция през април 2024 година. Като важен момент е поддържането на връзка с хората по местата, където екипът е провеждал теренни проучвания. Доц. Меглена Златкова подчерта, че повечето от хората, които се връщат на село, са активни пенсионери и имат с какво да допринесат за местната общност. Това е един значим жизнен и обществен процес, което прави селата значими.

      Всички препоръки ще намерите в Протокола, който отбеляза обобщението на обсъжданите на форума въпроси.