• Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване

Градското пространство - наследство, трансформации, образи, сетивност” е изследователска работилница, част от програмата на научноизследователски семинар, който се проведе през януари 2022 г. Тя включваше изследователска обиколка в град Хисаря, в която членовете на екипа имаха за задача да представят примери за интердисциплинарни подходи на теренна работа.

Обиколката включваше метода за дискусия walk and talk, с който се повиши ефективността на обсъжданите теми и поставените задачи.