• Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване

Осмият работен семинар по проект „Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване“ се проведе през юни 2021 г. в Пампорово.

В рамките на организационния панел екипа от РП 5 представи извършената работа до момента по изграждането на уеб страница, Фейсбук страница и Инстаграм профил на проекта.

Работата по стратегията за популяризиране на дейностите и визията беше обсъдена и приведена към план за действие. Необходимостта от кратки представяния на всеки от екипа извика инициативност и бяха направени професионални снимки, които да се използват в уебсайта.