• Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване

  Днес е първият ден от продължаващото изследване в села от Община Ивайловград. Отивам натам с намерението да проведа интервюта, разговори и наблюдения в няколко села в продължение на няколко дни. Част от селата ще бъдат Покрован и Славеево. За да допълня информацията ще осъществя и документално изследване в архивите на НЧ “Пробуда”, гр. Ивайловград и някои негови филиали.

От значение за изследователските ми търсения са образите на дивото и уютното и какви са трансформациите около тях - кой и как ги коструира.

Надявам се скоро да споделя някои интересни резултати от посещението ми!

Разкази за Покрован, Хухла и Ивайловград - трансформиращи се села и памет по границата