• Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване

 

   "Представеният анализ е опит за очертаване на противоречията на наследяване в едно българско село през живите разкази на и за прехода, които откриваме в „КНИГА за впечатленията вписвани саморъчно от посетителите в кооп. стопанство „Г. Димитров“ с. Ръжево-Конаре, Пловдивско“. Водена от 1948 г. до 1971 г. с различна последователност и интензивност, в Книгата посетителите на ТКЗС-то в селото вписват своите впечатления и – преди всичко – ентусиазирани от видяното послания.

Тезата е, че книгата е дискурсивна хетеротопия, в която се разгръщат хетерохрониите на (само)трансформацията на социалистическото кооперативно село, чрез която се удържа идентичността както на агентите, които са външни на това специфично дистинктивно място, така и на тези, които са вътре в него и които го изпълват с живот чрез своите всекидневни практики."

Резюме-тийзър на статията на доц. д-р Стойка Пенкова. Очаквайте пълната статия скоро в специализираното издание по прокта!