• Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване

  Екипът по проекта “Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване” отново се събра на работен научноизследователски семинар, за да рефлектира върху направеното през първия етап на проекта и да постави изследователски перспективи занапред. На семинара се обсъдиха научните разработки, изследователските въпроси и хипотези на изследователите в екипа. Целта е да се обособят както индивидуалните, така и общите научни резултати и приноси чрез дискусии, задълбочаване на гледната точка и рефлексия.

Важен е анализът на приносните моменти, но и на слабите ни места, с което да подсилим аналитичността на работата