• Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване

Кръгла маса “Изследванията в условията на Covid-19. Методологически бележки” се проведе в рамките на научноизследователски семинар по проект „Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване“ през януари 2022 г. в град Хисаря.

Участниците представиха и дискутираха изследователската работа в условията на пандемия, затрудненията и методологически особености на работа. Дискутираха се възможностите за справяне с настъпилите условия. Всички бяха единодушни, че изследванията в условия на пандемия пораждат необходимост от нови подходи към теренната работа