• Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване
Екипът...
Екипът...
...в действие

Основни цели и задачи на проекта:

„Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване“ е интердисциплинарен изследователски проект, който има за цел да очертае измеренията на трансформациите на българското село днес и да изследва трансформиращите го социално значими актьори. Проектът проследява и анализира модели на индивидуален и колективен жизнен и биографичен опит и форми на съвместяване на поне няколко социални позиции. Изследователският ни подход към разнородните трансформации на идентичностите и паметта в съвременното българско село включва също документиране и анализ на случаи на по-специфични противоречиви наследявания на статукво и идентичност. Друг изследователски фокус са механизмите и стратегиите за предаване/овладяване на паметта, индивидуални и колективни стратегии за справяне с новото, „преоткриване“ на наследствата и „изобретяване на традициите“ и др.
+ Теренни изследвания

Проучването е пътуване. Запознайте се с теренната ни работа и научно пътуване.

+ Изложби

Снимковият и видео материал от нашето изследователско пътуване под формата на изложби.

+ Семинари

Продължаваме да надграждаме в научните семинари...

+ Конференции

Представяме резултатите от нашите проучвания в научни конференции

Научна конференция Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване” ще събере учени в областта на културната и социалната антропология, етнологията и социологията от цялата страна.

Конференцията ще се проведе в периода 18-20 април 2024 г. в Пловдивски университет Паисий Хилендарски”, зала "Компас". Програмата включва 7 научни сесии и посещение на терен в село Старо Железаре, където участниците ще дискутират повдигнатите въпроси и заедно ще споделят и преживеят селото. На 19 април от 18:00 ч. ще бъде представена книгата на гл. ас. д-р Мария Кисикова.

Изчезването или пък успешното развитие на селата, повишаването на качеството на живот на различни слоеве на населението, възстановяването на разкъсани връзки между поколенията са само няколко аспекта от сложната и пъстра картина на предизвикателствата, които все повече ще изискват мерки за преодоляване на демографската, социална и културна криза в различни региони и територии. Научните сесии на конференцията ще представят теми, които засягат моделите за съживяване и устойчивост на териториите; трансформациите в поколенческата структура на селата; практическите стратегии на селските общности; „преоткриване“ на традициите и наследствата. Областите на проучвания следват проблемите на жизнените преходи, кризи, миграции; трансформации в селата и актьори на промяната; образи, памет, наследство; наследства и наследници; традиция и промяна и др. Участници са учени и изследователи от ПУ „Паисий Хилендарски“, СУ „Св. Климент Охридски“, Нов български университет,  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН

Конференцията е заключително събитие по проект „Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване“, КП 06-Н40/5 финансиран от национален фонд “Научни изследвания”.

Събитието е част от честванията на 20-годишнината от създаването на Философско-историческия факултет към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Програма на конференция 18-20.04.2024 г.