• Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване
Екипът...
Екипът...
...в действие

Основни цели и задачи на проекта:

„Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване“ е интердисциплинарен изследователски проект, който има за цел да очертае измеренията на трансформациите на българското село днес и да изследва трансформиращите го социално значими актьори. Проектът проследява и анализира модели на индивидуален и колективен жизнен и биографичен опит и форми на съвместяване на поне няколко социални позиции. Изследователският ни подход към разнородните трансформации на идентичностите и паметта в съвременното българско село включва също документиране и анализ на случаи на по-специфични противоречиви наследявания на статукво и идентичност. Друг изследователски фокус са механизмите и стратегиите за предаване/овладяване на паметта, индивидуални и колективни стратегии за справяне с новото, „преоткриване“ на наследствата и „изобретяване на традициите“ и др.
+ Теренни изследвания

Проучването е пътуване. Запознайте се с теренната ни работа и научно пътуване.

+ Изложби

Снимковият и видео материал от нашето изследователско пътуване под формата на изложби.

+ Семинари

Продължаваме да надграждаме в научните семинари...

+ Конференции

Представяме резултатите от нашите проучвания в научни конференции

     Програмата на събитието включваше представяне на проекта и екипа от антрополози и социолози, на участниците и на теми, проблеми и случаи на жизнени трансформации в живота на село. Дискусията целеше обсъждане на динамичните и комплексни промени и процеси в българските села. Мненията на участниците потвърдиха значимата роля на хората, които държат миналото и бъдещето в свои ръце и всеки ден пресъздават селото като общност и работят за неговата жизнеустойчивост. На събитието бяха обсъдени проблематики, които са формулирани вследствие на тригодишно проучване в рамките на научноизследователския проект „Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване“ на Философско-историческия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.

     Кръглата маса започна с представяне на проекта от ръководителя доц. д-р Стойка Пенкова, която очерта основните етапи на работата, екипа от изследователи и главните проблематики, по които се работи. Дискусията протече в два клъстерни въпроса за демографията и за развитието на селата като беше модерирана от докт. Мишо Гръблев.

     Продължението и стъпките от научноизследователския проект бяха коментирани с цел да се предоставят резултатите на институции и хора, които се занимават с правенето на политики. Доц. Стойка Пенкова обяви, че предстои издаване на монография по проблематиката на проекта и заключителна научна конференция през април 2024 година. Като важен момент е поддържането на връзка с хората по местата, където екипът е провеждал теренни проучвания. Доц. Меглена Златкова подчерта, че повечето от хората, които се връщат на село, са активни пенсионери и имат с какво да допринесат за местната общност. Това е един значим жизнен и обществен процес, което прави селата значими.

      Всички препоръки ще намерите в Протокола, който отбеляза обобщението на обсъжданите на форума въпроси.