• Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване
Екипът...
Екипът...
...в действие

Основни цели и задачи на проекта:

„Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване“ е интердисциплинарен изследователски проект, който има за цел да очертае измеренията на трансформациите на българското село днес и да изследва трансформиращите го социално значими актьори. Проектът проследява и анализира модели на индивидуален и колективен жизнен и биографичен опит и форми на съвместяване на поне няколко социални позиции. Изследователският ни подход към разнородните трансформации на идентичностите и паметта в съвременното българско село включва също документиране и анализ на случаи на по-специфични противоречиви наследявания на статукво и идентичност. Друг изследователски фокус са механизмите и стратегиите за предаване/овладяване на паметта, индивидуални и колективни стратегии за справяне с новото, „преоткриване“ на наследствата и „изобретяване на традициите“ и др.
+ Теренни изследвания

Проучването е пътуване. Запознайте се с теренната ни работа и научно пътуване.

+ Изложби

Снимковият и видео материал от нашето изследователско пътуване под формата на изложби.

+ Семинари

Продължаваме да надграждаме в научните семинари...

+ Конференции

Представяме резултатите от нашите проучвания в научни конференции

  Днес е първият ден от продължаващото изследване в села от Община Ивайловград. Отивам натам с намерението да проведа интервюта, разговори и наблюдения в няколко села в продължение на няколко дни. Част от селата ще бъдат Покрован и Славеево. За да допълня информацията ще осъществя и документално изследване в архивите на НЧ “Пробуда”, гр. Ивайловград и някои негови филиали.

От значение за изследователските ми търсения са образите на дивото и уютното и какви са трансформациите около тях - кой и как ги коструира.

Надявам се скоро да споделя някои интересни резултати от посещението ми!

Разкази за Покрован, Хухла и Ивайловград - трансформиращи се села и памет по границата