• Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване

 

  "Вниманието се насочва към селото като екосистема, която включва определени биофизични свойства, живи организми, различни от човека, променени или засегнати пряко или косвено от хората. Екосистемата съдържа различни екосистемни услуги, сред които тук се обръща специално внимание на културните, тъй като местните общности се явяват не само техни основни потребители, но и техни създатели. Представят се наблюдения от Ивайловградско, Разложко и Петричко. Трансформациите в социалния и биологичния свят се коментират през домашните градини. Проследяват се промени в растителния състав на градината и в знанието за отглеждането и преработката на растителни продукти.

Открояват се процеси на оценностяване на биокултурни ресурси. Представят се предприемачески инициативи. Една от възможните посоки при изследване на промените в селото представя концептуализирането му като биокултурен многофункционален пейзаж."

Резюме-тийзър на статията на Валентина Ганева-Райчева - Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – Българска академия на науките. Очаквайте пълната статия скоро в специализираното издание по прокта!